Par-och familjeterapi

Par- och familjeterapi

Kommunikationen i en familj är avgörande för hur man kan lösa och komma vidare när svårigheter uppstår. Därför är det viktigt att alla perspektiv och upplevelser blir belysta. Genom mötet med en utomstående terapeut kan svårigheter eller kriser i en familj bli en ny möjlighet till utveckling och fördjupade relationer.

Familjeterapi är en form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjer för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser.

Orsakerna till att söka par- eller familjeterapi kan vara många t.ex. problem i parrelationen eller mellan föräldrar, en ungdom som utagerar, mindre barn som styr familjen, rådgivning angående barns utveckling. Ofta kan det vara svårt att entydigt säga vad som är problemets orsak. Beroende på vem man är i familjen har man olika förklaringar. Alla kan behöva förstå situationen bättre för att kunna gå vidare.

Vi träffas under 90 minuter. Vilka i familjen som kommer till familjeterapin kan variera från tillfälle till tillfälle. Antal gånger varierar också från familj till familj. Antalet träffar kan variera från ett enstaka samtal till fem samtal eller mer, med träffar ca: varannan vecka.

Kontakt

Göran Karlsson

Fil.kand. och Leg. psykoterapeut, aktoriserad familjerådgivare och handledare i psykoterapi.


070 - 595 31 05

goran.karlsson1@telia.com


Mottagning:

Katarina Bangatan 70,1tr


700 meter från Skanstull