Handledning

Grupphandledning:

Handledning ger tid för en personalgrupp att regelbundet träffas och reflektera över det som händer i arbetet, och att utveckla de metoder och tankar som utgör grunden för arbetet.


Handledningsgruppen träffas vanligtvis 1,5 - 3 timmar varannan vecka tillsammans med en handledare. Tillgång till regelbunden handledning förbättrar den psykosociala arbetsmiljön. Handledning ökar gruppdeltagarnas kompetens och förebygger ohälsa.


Syftet med handledningen är att:

  • utveckla den professionella yrkesrollen
  • öka kompetensen i gruppen
  • bidra till den personliga utvecklingen
  • vara ett känslomässigt stöd i en krävande arbetssituation
  • göra arbetet intressantare


Handledarens uppgift är att:

  • se till att ramarna för arbetet hålls och att tiden används optimalt
  • skapa ett tryggt och kreativt arbetsklimat i gruppen
  • hjälpa deltagarna vidare i deras tänkande kring aktuella problem
  • att aktivt bidra till processande av svåra känslor
  • bidra med sina expertkunskaper inom konfliktlösning, grupprocesser och psykologi.


Som handledare är jag inlyssnande, nyfiken och vill gärna se problem från flera håll. Jag har fokus på vad den handledde sitter med och vill ha stöd i. Jag använder gärna reflekterande team och andra reflekterande metoder som har som uppgift att se saker från olika håll och på nya sätt. Jag ser mig inte som expert men om så önskas och jag har kunskapen har jag gärna ”mini föreläsningar” som har med de handledda ämnet. Jag kan använda mig av rollspel eller andra ”kreativa” metoder . Jag är uppmärksam och intresserad av grupprocessen i handledningsgrupper men arbetar inte med det om det inte ingår i uppdraget, kan då lyfta upp det om det stör det vi ska ha fokus på.


Utbildningar:

Min grundutbildning är en fil.kand. examen i socialantropologi. Den har jag byggt vidare med psykologi ett år, systemisk familjebehandling (steg 1),

 

Jag har en legimationsgrundande utbildning i gruppterapi (gruppanalytisk) (steg 2) och hösten 2020 blev jag klar med handledar- och lärarutbildning i psykoterapi med systemiskgrund. I min handledar-  och lärarutbildning ingår också utbildning i familjerekonstruktion.

 

Förutom de har jag kortare utbildningar i MI, nätverksarbete, miljöterapi, Marte Meo (första steget). Jag är också auktoriserad familjerådgivare sedan många år.

 

Abets erfarenhet:

Min arbetserfarenhet började på restaurang och förskola.

Som utbildad har jag jobbat många år på behandlingshem för ungdomar, akut- och utredningshem för familjer. Jag har erfarenhet både som behandlare och som chef. Som institutionschef under fem år via AB Vårljuset. Jag har erfarenhet från BUP och socialtjänsten. I mitt arbete som familjebehandlare via socialtjänsten vid en öppen mottagning för föräldrar arbetade jag främst med skolproblem och våld i nära relationer.

Jag har arbetat några somrar på Terapikolonierna som är en kolloverksamhet för barn som är inskrivna på BUP.

Från 2015 till 2022 har jag arbetat deltid somfamiljerådgivare åt Svenska kyrkan.

Jag har haft min egen mottagning sedan 2010, där har jag framför allt individuella psykoterapier och par terapier.

 

Teoretiska grunder:

Den teoretiska grunden jag står på är både systemisk familjeterapi och psykodynamiska teorier. Jag har ett stort fokus på affekter och anknytningsmönster och hur det påverkar både relationer och det individuella måendet. Förmågan att mentalisera blir viktig, en förmåga som försämras mycket när anknytningsmönster och starka affekter aktiveras. Relationer och samspelet med sin omgivning påverkar hur vi mår, och det är viktigt att i all slags behandling aktivera affekterna lagomt mycket, eller som Tom Andersen sa det ska bli ”lagom ovant”. Blir inte affekterna aktiverade händer inget, men aktiveras de för mycket hamnar vi i försvar och kan inte ta in. Jag tänker att detta gäller även i handledning och att just gruppens påverkan är viktigt att uppmärksamma.

Jag har goda kunskaper om grupprocesser både teoretisk (steg 2) men också praktisk både som gruppterapeut men också som chef under många år. Sedan många år tillbaka leder jag varje vecka en terapigrupp för unga vuxna.

 

I behandlingsarbete lägger jag stor vikt vid det relationella mötet, det vill säga själva relationen patient/ klient och behandlare. Hur vi som behandlare känner för de vi möter, att vara där patienten/klienten är, inlyssnande, empati men också vänligt frågasättande/ nyfikenhet och ibland gränssättande (till exempel när det gäller våld).  Vikten av att härbärgera för att ta hand om de känslor som ärenden väcker i en själv för att förstå det som händer. Handledning är ett sätt att hjälpa till med det.

Existentiella frågor intresserar mig också och tycker att vi borde ha med det mer i vårt arbete med människor som har det svårt. Att se människan i sin helhet på alla olika nivåer är viktigt.

 

Kontakt


070 - 595 31 05

goran.karlsson1@telia.com


Mottagning:

Katarina Bangatan 70,1tr


700 meter från Skanstull

Göran Karlsson

Fil.kand. och Leg. psykoterapeut, aktoriserad familjerådgivare och handledare i psykoterapi.

Göran Karlsson

Fil.kand. och Leg. psykoterapeut, aktoriserad familjerådgivare och handledare i psykoterapi.


070 - 595 31 05

goran.karlsson1@telia.com


Mottagning:

Katarina Bangatan 70,1tr


700 meter från Skanstull